Cyfarfod gwerthu Sunkon 2021

  • news-img

Cynhaliodd Sunkon gynhadledd gwaith marchnata 2021 ym mhencadlys y cwmni ar Fawrth 2, 2021. Mynychodd arweinwyr cwmnïau a rheolwyr rhanbarthol y cyfarfod.
Yn y cyfarfod gwerthu hwn, gwnaethom grynhoi'r gwaith marchnata yn 2020, a gwneud y cynllun gwaith marchnata a defnyddio gwaith allweddol i'r adran werthu yn 2021. Rhoddodd hwb mawr i forâl y tîm marchnata, gwella ymdeimlad o anrhydedd a chydlyniant y tîm.